Notekūdeņu un kanalizācijas atsūknēšana Valmierā

Saimniecības darbi